Jak naprawić błąd „Niestety TouchWiz został zatrzymany” Błąd w telefonie Samsung Galaxy

Jeśli TouchWiz, niestandardowy interfejs flagowych urządzeń Samsung, ulegnie awarii, może pojawić się błąd niestety zatrzymano TouchWiz” na Samsungu Galaxy S5. Komunikat o błędzie może pojawić się z powodu aplikacji innych firm lub gdy oprogramowanie wewnętrzne zawiesza się z jakiegokolwiek powodu.

Zobacz także - Jak naprawić częste problemy z zamrażaniem w Samsungu Galaxy S3

Możliwe poprawki błędu „niestety TouchWiz przestał” w Samsungu Galaxy

Metoda 1

„Niestety TouchWiz się zatrzymał” Błąd w Samsungu

Aby rozwiązać ten problem, początkową czynnością jest miękki reset, a następnie uruchomienie Galaxy S5 w trybie awaryjnym. Jeśli błąd „niestety zatrzymał się TouchWiz” w Samsung Galaxy S5 pojawia się po raz pierwszy, może to być usterka w systemie TouchWiz lub w oprogramowaniu układowym. Prosty miękki reset może rozwiązać ten problem. Aby to zrobić:

 • Wyjmij baterię z Galaxy S5, gdy telefon jest włączony.
 • Naciśnij przycisk zasilania przez minimum 30 sekund.
 • Włóż baterię do telefonu i załóż tylną pokrywę.
 • Włącz telefon.

Miękki reset ma na celu odświeżenie pamięci telefonu poprzez rozładowanie zmagazynowanej energii kondensatorów.

Zobacz także: Jak naprawić problem opóźnień w Galaxy S5

Jeśli miękki reset nie rozwiąże problemu, będziesz musiał uruchomić telefon w trybie awaryjnym, aby sprawdzić, czy przyczyną problemu jest aplikacja innej firmy. W yłączanie telefonu Galaxy S5 do trybu awaryjnego tymczasowo wyłączy aplikacje innych firm. Jeśli zauważysz, że błąd „niestety TouchWiz został zatrzymany” nadal występuje w trybie awaryjnym, przyczyną problemu są usługi podstawowe lub jedna z preinstalowanych aplikacji.

Metoda 2

Możesz zmienić skalę animacji z opcji programisty i sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia> Opcja programisty> Skala animacji okna, a następnie wybierz 5x do 5x. Możesz wybrać dowolną skalę. Możesz także spróbować zmienić skalę czasu trwania animatora lub skalę animacji przejścia.

oneplus.wonderhowto.com

Metoda 3

Spróbuj odrzucić komunikat o błędzie i otwórz Ustawienia. Jeśli możesz przejść do Ustawień, przejdź do trybu ekranu głównego> wybierz Tryb łatwy> Zastosuj. Odświeży ekran. Ale jeśli problem nadal występuje, przejdź do Menedżera aplikacji> dotknij TouchWiz, który znajdziesz w zakładce Wszystkie. Wyczyść dane i pamięć podręczną, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Jeśli jednak problem będzie nadal występował, nie będzie nic innego, jak wyczyszczenie partycji pamięci podręcznej i przywrócenie ustawień fabrycznych.

Kroki czyszczenia partycji pamięci podręcznej:

 • Wyłącz telefon Samsung Galaxy.
 • Teraz naciśnij jednocześnie przycisk zasilania, przycisk strony głównej i przycisk zwiększania głośności i przytrzymaj.
 • Zwolnij przyciski, gdy u góry ekranu pojawi się logo Samsunga z napisem „Bootowanie odzyskiwania”.
 • Jesteś teraz na ekranie odzyskiwania systemu Android.
 • Wybierz opcję Wyczyść partycję pamięci podręcznej za pomocą przycisku zmniejszania głośności, a następnie użyj przycisku zasilania, aby potwierdzić działanie.
 • Zostanie wyświetlone powiadomienie napisane na żółto z informacją, że pamięć podręczna systemu została usunięta.
 • Teraz wybierz Uruchom ponownie system teraz za pomocą klawiszy głośności i naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić.
 • Twój telefon Galaxy zrestartuje się teraz.

Kroki w celu przywrócenia ustawień fabrycznych:

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych nie zapomnij wykonać kopii zapasowej ważnych danych, ponieważ proces ten usuwa wszystkie dane. Istnieje kilka sposobów utworzenia kopii zapasowej telefonu. Wykonaj poniższe kroki, aby najpierw utworzyć kopię zapasową.

 • Jedną z najlepszych opcji jest skorzystanie z własnego oprogramowania Kies Samsunga, którego zwykle używamy do aktualizacji oprogramowania naszych urządzeń Galaxy.
 • Drugi sposób utworzenia kopii zapasowej urządzenia to konto Google. Przejdź do Ustawienia> Ogólne> Kopia zapasowa i zerowanie, a zapewni dwie opcje o nazwie tworzenie kopii zapasowych moich danych i automatyczne przywracanie. Upewnij się, że te opcje są włączone, zaznaczając znajdujące się obok nich pole wyboru, a dane zapasowe, takie jak hasło Wi-Fi, dane aplikacji, ustawienia Google i zakładki, zostaną automatycznie zapisane na serwerze Google, aby można je było odzyskać na wypadek, gdyby coś złego stało się z urządzeniem .

  hintslibrary.blogspot.com

 • Innym przydatnym i najłatwiejszym sposobem utworzenia kopii zapasowej jest użycie konta Samsung. W tym celu przejdź do aplikacji> ustawienia> Użytkownik i kopia zapasowa> Konto i sprawdź, czy jesteś zalogowany na swoje konto Samsung. Jeśli opcja jest włączona, nastąpi synchronizacja kontaktów, kalendarza i ustawień internetowych z kontem Samsung.

Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej przejdź do procesu przywracania ustawień fabrycznych, oto jak wykonać go w Galaxy S5.

 • Najpierw wyłącz urządzenie.
 • Następnie przytrzymaj jednocześnie przyciski Home, Power i Volume Up przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się logo Androida.
 • Zwolnij przyciski. Użyj przycisku zmniejszania głośności, aby podświetlić dowolne opcje, i przycisku zasilania, aby potwierdzić. Podświetl opcję przywracania ustawień fabrycznych i potwierdź ją za pomocą przycisku zasilania.
 • Następnie wybierz „usuń wszystkie dane użytkownika” i potwierdź je.
 • Poczekaj kilka sekund, aby zobaczyć opcję „uruchom ponownie system teraz” i wybierz ją. Telefon zostanie zrestartowany i musisz go skonfigurować od nowa.